S.S.S.'de Ara
Anahtar Kelime(ler):
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Soruları ve yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.
  1. BiTTuRK Nedir?
  2. BiTTuRK.NeT Manifestosu

   MADDE 1: BiTTuRK.NeT kullanıcıları özgürce, değer ve hak bakımından eşit olarak BiTTuRK.NeT sitesine giriş yapma hakkına sahiptirler.

   MADDE 2: BiTTuRK.NeT kullanıcıları akıl ve vicdan hürriyetine sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik düşünceleriyle davranma sorumlulukları vardır.

   MADDE 3: Her kullanıcı; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka inançlarına bakılmaksızın eşit haklara sahiptir. BiTTuRK.NeT kullanıcıları ulusal ve toplumsal kökenleri, kültürel zenginlikleri, doğuş farklılıkları ya da herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu sitede belirtilen tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilirler.

   MADDE 4: BiTTuRK.NeT kullanıcılarının, başkalarının özgürlüklerini kısıtlamadan paylaşma özgürlüğü ve hesap güvencesi vardır.

   MADDE 5: BiTTuRK.NeT Yöneticileri ve kullanıcıları, başka bir Yönetici veya kullanıcısına keyfi baskı yapamaz, onur kırıcı ceza ve davranışlar uygulayamazlar.

   MADDE 6: BiTTuRK.NeT kullanıcıları site kuralları karşısında eşittir ve ayırım yapılmaksızın site kurallarının koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

   MADDE 7: BiTTuRK.NeT kullanıcıları haklarının, görevlerinin ya da kendisine cezai sorumluluk yükleyecek herhangi bir suçlamanın belirlenmesinde tam bir eşitlikle, davasının tarafsız bir üst yönetim tarafından adilane olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir.

   MADDE 8: BiTTuRK.NeT Yönetimi hiçbir kullanıcısının özel mesajlarına ve/veya yazışma özgürlüğüne keyfi olarak karışamaz, kimsenin kişiliğine veya kullanıcı ismine yönelik onur kırıcı davranışta bulunamaz.

   MADDE 9: BiTTuRK.NeT kullanıcılarının diğer paylaşım sitelerine üye olabilme ve paylaşım yapabilme hakkı vardır. BiTTuRK.NeT hiçbir üyesini aksi durum için zorlayamaz.

   MADDE 10: BiTTuRK.NeT kullanıcıları düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu özgürlüklerini beyan etme ya da etmeme hakkına da sahiptir. Bu özgürlüklerini diğer kullanıcılara karşı baskı unsuru olarak kullanamazlar. BiTTuRK.NeT kullanıcıları düşüncelerinden dolayı rahatsız edilemez.

   MADDE 11: BiTTuRK.NeT kullanıcılarının site kuralları dahilinde, site içerisinde sosyalleşme ve arkadaş edinme özgürlüğü vardır.

   MADDE 12: BiTTuRK.NeT sitesinin dini, dili, ırkı ve cinsiyeti yoktur. BiTTuRK.NeT tüm din, dil, ırk ve cinsiyetlere ayırım yapmadan aynı mesafe ile yaklaşır ve tümünün söz hakkını saklı tutar.

   MADDE 13: BiTTuRK.NeT sınırları dahilinde çoğunluğun olması, %1’lik azınlığın görülmesine engel değildir. %1’in de konuşma hakkı BiTTuRK.NeT tarafından verilir ve tüm kullanıcılarının söz hakkını saklı tutar.

   MADDE 14: BiTTuRK.NeT sınırları dahilinde her kategoride ve site kurallarına uygun olarak dosya paylaşımı yapmak serbesttir. Dosya, siteye eklendiği andan itibaren dosya üzerindeki tüm tasarruf hakkı BiTTuRK.NeT Yönetimine aittir.

   MADDE 15: BiTTuRK.NeT Yönetiminin belirlediği site kuralları çerçevesinde, forumlarda açılan başlıklar üzerindeki tüm tasarruf hakları BiTTuRK.NeT Yönetimine aittir. Yine site kuralları çerçevesinde açılmış olan her başlık için, mahkeme kararıyla aksi ispat edilmedikçe yasaklanma isteğinde bulunulamaz.

   MADDE 16: BiTTuRK.NeT ticari bir site değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Kullanıcıların bağışları ve reklam gelirleriyle devamlılığını sürdürmeye çalışır. Gelir elde etmek amacı ile hiçbir BiTTuRK.NeT kullanıcısına baskı uygulanamaz.

   MADDE 17: BiTTuRK.NeT emeğin en yüce değer olduğuna ve asla küçümsenmeyeceğine inanır. Bütün kullanıcılarının değeri, paylaşımlarına ve dolayısıyla verilen emeğine göre artar. Sahte paylaşım veya gönderim, emek hırsızlığı ve başkalarının emeğine saygısızlık olarak algılandığı için kullanıcı siteden uzaklaştırılır.

   MADDE 18: BiTTuRK.NeT Yöneticileri sitenin yayın hayatına başladığı noktadan bugününe ve geleceğinde de özgürlük, eşitlik ve adalet gibi erdemli duygularla görev yapar. BiTTuRK.NeT kullanıcılarına karşı herhangi bir ön yargı ve art niyet beslemezler. Hiçbir BiTTuRK.NeT kullanıcısı, herhangi bir sebeple subjektif olarak korunmaz, kollanmaz.

   MADDE 19: BiTTuRK.NeT Yöneticileri her hareketleri ve söylemleriyle BiTTuRK.NeT sitesini temsil ettiklerini unutmazlar.

   MADDE 20: BiTTuRK.NeT Yöneticileri forumlarda siyasi, dini vb. konularda BiTTuRK.NeT sitesini taraf yapabilecek herhangi bir konuda yorum yapmazlar. Bireysel görüşlerini forumlarda açılan Sosyal Gruplar alanında belirtebilirler. Bu alanda beyan ettikleri fikirler ya da yorumlar kişisel görüşleri sayılır. BiTTuRK.NeT sitesini bağlamaz.

   MADDE 21: BiTTuRK.NeT kullanıcıları her ne sebeple olursa olsun BiTTuRK.NeT Yöneticilerine yönelik hakaret, küçümseme, aşağılama ve/veya tehdide yönelik söylem ve davranışlarda bulunamazlar.

   MADDE 22: BiTTuRK.NeT kullanıcıları BiTTuRK.NeT sitesi ile ilgili gelişim ve değişime yönelik eleştiri yapma hakkına sahiptirler ve BiTTuRK.NeT Yönetimi, kullanıcılarının bu haklarını kullanmalarından memnuniyet duyar. Kullanıcıların siteye yönelik yargılamaları ise kesinlikle etik bulunmaz. Bu eleştirilerin yapıcı eleştiriler olarak değerlendirilmesi için önerilerin de eleştiri ile birlikte sunulması beklenir.

   MADDE 23: BiTTuRK.NeT sitesi değişim ve gelişim unsurlarını destekler ve sürekli olarak bu kararlılık içinde olmaktan memnuniyet duyar. Buna karşın geriletici olan her olgu ve durumun da karşısında durur.

   MADDE 24: BiTTuRK.NeT sadece dosya paylaşmayı amaçlayan kullanıcıların buluşma noktası olma hedefinde değildir. BiTTuRK.NeT dosya paylaşımının yanı sıra bilgi, iletişim ve hayata dair her şeyi paylaşmayı/paylaştırmayı hedefler. Kullanıcıların sanal kişiliklerden çıkıp, gerçek ortamlarda kalıcı dostluklar kurabileceğine inanır ve köprü görevi görmeyi amaç edinir.

   MADDE 25: BiTTuRK.NeT kullanıcılarına kurallar dahilinde verilen haklar ve özgürlükler, kişi veya grupları tehdit etme, içeriğinde argo bulunan mesaj ve yorum ekleme, kişi ve kuruluşlara yönelik din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımında bulunma, bunlarla ilgili her türlü yazı ve görsel materyal kullanma noktasında müdahale gerektirir. Özgürlükler bir başka kullanıcının haklarına saygılı olunduğu sürece kullanılır. BiTTuRK.NeT Yönetimi bu gibi davranışlarda her türlü müdahale hakkını saklı tutar.

   MADDE 26: BiTTuRK.NeT evrensel bir paylaşım sitesidir. Farklı kültürlerin etkileşimlerinin yanı sıra farklı dinlerin, farklı dillerin ve farklı milletlerin ortak noktada buluşabilmesi ve paylaşılabilecek her şey için fırsat yaratmayı hedefler.

   MADDE 27: BiTTuRK.NeT sosyal ve kültürel amaçlı her türlü proje, öneri ve tasarımın destekçisi olmayı hedeflemiştir.

   MADDE 28: BiTTuRK.NeT dosya ve bilgi paylaşımında İnsan Hakları Beyannamesini esas alır ve bunun yanında Türk Mahkemelerinin aldığı karar ve hükümlerin niteliklerine uygun dosyaların paylaşımına izin verir. Son tasarruf hakkı BiTTuRK.NeT Yönetimince saklı tutulur.

   MADDE 29: BiTTuRK.NeT kullanıcıları, başka kullanıcıların özel bilgileri ve benzeri konular dışında, her türlü konuda bilgilendirilme hakkına sahiptir. BiTTuRK.NeT Yönetimi, kullanıcıların bilgilendirilme özgürlüğüne saygı duyar.

   MADDE 30: BiTTuRK.NeT sitesini ve kullanıcılarını ilgilendiren her türlü karar, BiTTuRK.NeT Yönetimi tarafından alınır ve bu doğrultuda kurallar yeniden düzenlenebilir. Bu konuda önceden bilgi verilmeksizin uygulamaya geçilebilir. Yeni kurallar, konulduğu andan itibaren geçerlilik kazanır.

  3. Bonus Sistemi
  4. Torrent İsteği Yapma
  5. Davetiye Kullanımı
  6. Vip Nedir?